Kontakt

Kontaktná osoba: Štefan Kohút
Korešpondenčná adresa: Biovetská 46, 949 05 Nitra

Telefón: +421 903 632 456
E-mail : svako.koh@centrum.sk

 

Fakturačné  údaje:

SVAKO, s.r.o.

Novomeského 65

94912 Nitra

IČO: 46744789

IČ DPH: SK2023571660

Firma je zapísaná v živnostenskom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre.