Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti firmy SVAKO, s.r.o so sídlom na Novomeského 65, 94912 Nitra, IČO: 46744789 , IČ DPH: SK2023571660, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Nitra (ďalej len “SVAKO”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou SVAKO ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.svako.sk


 Ceny

 Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch alebo do vypredania zásob.

 
 Dodacia lehota

 Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádzame z momentálneho stavu produktov na sklade alebo aktuálneho stavu potrebného materiálu. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 15 pracovných dní . 
Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.
 

 Miesto a spôsob dodania tovaru

 Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi alebo jeho odovzdaním prepravcovi na prepravu. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne doručovacou službou DHL. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie k Vám Slovenskou poštou. Pretože sme zároveň podnikovou predajňou, tovar si po vytvorení internetovej objednávky môžete vyzdvihnúť aj priamo v predajní pri zachovaní ceny.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, DHL) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

 
 Spôsob platby

- dobierka

- prevod na účet


- hotovosť


Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame skutočné poštovné stanovené Slovenskou poštou v prípade dobierky, v prípade platby na účet je stanovená čiastka 3,49 eur, v prípade doručovania doručovacou službou DHL 7,00 eur. Iné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska.


Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

 
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.12.2016.